Golf Club Ybrig | Ochsenbodenstrasse 90 | CH-8845 Studen SZ | Postanschrift: Postfach 37 CH-8842 Unteriberg
Tel +41 55 414 60 50 | 7mai8ilv0@gj1old#fyz5bry+igy..cb2ha                                                    Restaurant Telefon +41 55 414 60 20