Golf Club Ybrig | Ochsenbodenstrasse 90 | CH-8845 Studen SZ | Postanschrift: Postfach 37 CH-8842 Unteriberg
Tel +41 55 414 60 50 | +mao$ile'@gz4olz#fyb.brk5igo8.cy/hk                                                    Restaurant Telefon +41 55 414 60 20