Golf Club Ybrig | Ochsenbodenstrasse 90 | CH-8845 Studen SZ | Postanschrift: Postfach 37 CH-8842 Unteriberg
Tel +41 55 414 60 50 | 1mav7ilz/@gm4olv(fyv'brh&igm2.co&hg                                                    Restaurant Telefon +41 55 414 60 20